Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

efekt-uboczny
2301 4dad
Reposted fromsiostry siostry viaasia-em asia-em
efekt-uboczny
2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaasia-em asia-em

June 30 2015

efekt-uboczny
Play fullscreen
Ile jestem Ci winien? Ile policzyłaś mi za swą przyjaźń? :) 

June 29 2015

efekt-uboczny
5177 d4fd 500
Coben "Zachowaj spokój"  5
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek
efekt-uboczny
5197 c390 500
Coben "Zachowaj spokój"  8
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek
efekt-uboczny
5447 60b7 500
wiersze o moim psychiatrze 4
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek
efekt-uboczny
5440 a2cc 500
Coben "Zachowaj spokój"  9
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek
efekt-uboczny
5579 abed 500
Coben "Zachowaj spokoj" 15
efekt-uboczny
5585 b4d3 500
"Wiersze o moim psychiatrze" 6
efekt-uboczny
5563 9c12 500
Coben "Zachowaj spokoj" 11
efekt-uboczny
6496 a4bb
Reposted fromakward akward viacytatyzksiazek cytatyzksiazek

June 25 2015

efekt-uboczny
5797 966f
Każdy sposób na odchudzanie jest dobry ;)
Reposted fromunhappys unhappys viamaniamania maniamania
efekt-uboczny
4487 0191 500
"Ości" 1
efekt-uboczny
4001 2bc2 500
Piotr C "Pokolenie Ikea Kobiety"
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viamaniamania maniamania
efekt-uboczny
Głupia rzecz, miłość. Poznajesz, kochasz, cierpisz. Potem jesteś znudzony albo zdradzony.
— Bolesław Prus ,,Lalka"
efekt-uboczny
4398 6ee8 500
Reposted frommaniamania maniamania
efekt-uboczny
4399 69c8 500
Reposted frommaniamania maniamania
efekt-uboczny
4468 e9dc
Reposted frommaniamania maniamania
efekt-uboczny
6722 ecb4 500
Reposted fromniewinna niewinna viamaniamania maniamania
efekt-uboczny
2106 2a60
Reposted fromlisu lisu viamaniamania maniamania
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl